Benvinguts | Bienvenidos

.

Un blog és una cosa molt seriosa, en principi es fa per ser llegit, vist i segurament criticat, però la veritat, jo no soc una persona molt seriosa, així que començo aquest camí sense massa criteri, amb l’esperança d’ensenyar el meu treball, els meus interessos i aquelles coses que em semblin lo suficientment boniques com per ser explicades.

No pretenc vendre el meu treball, però si ensenyar-lo, perquè és part de mi, encara que afortunadament, no és la única part, així que desitjo poder anar omplint els espais de les entrades amb més imatges que text i amb més sort que desencerts.

Gràcies per començar amb mi un altre de les meves aventuras!

Un blog es una cosa muy seria, en principio se hace para ser leído, visto y seguramente criticado, pero la verdad, yo no soy una persona muy seria así que comienzo esta andadura sin mucho criterio, con la esperanza de mostrar mi trabajo, mis intereses y aquellas cosas que me parezcan lo suficientemente bellas como para ser explicadas.

No pretendo vender mi trabajo, pero si enseñarlo, porque es parte de mi, aunque afortunadamente no es la única parte, así que espero poder ir llenando los espacios de las entradas con más imágenes que texto y con más suerte que tropiezos.

¡Gracias por comenzar conmigo otra de mis aventuras!

Next Collbató

Leave a comment